♪ ဘယ္ Data Plan ကို ေရြးခ်ယ္မလဲ (ဗဟုသုတအျဖစ္ေလ့လာထားသင့္သည္) ♫


10354820_10152566767131422_6112912048981595354_n
ယခုေဖာ္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာသည္ စမတ္ဖုန္းကို data plan ျဖင့္ အသံုးျပဳသည့္အခါ တစ္လလွ်င္ မိမိသံုးစြဲသည့္ data ပမာဏ မည္မွ် ကုန္က်မည္ကို ခန္႔မွန္းသိရိွႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ Data plan ပမာဏ မည္မွ် ကုန္က်မည္ကို မတြက္ခ်က္ဘဲ data plan တစ္ခုကို မွားယြင္း ေရြးခ်ယ္မိသည့္အခါ ေငြေၾကး အလဟႆ ကုန္က်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သံုးစြဲသည့္ data ပမာဏႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ data plan ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

Email

Email သည္ စမတ္ဖုန္းမ်ားေပၚတြင္ အသံုးျပဳမႈအမ်ားဆံုး feature တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎၏ data သံုးစြဲမႈမွာ နည္းပါးသည္။ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုႏွင့္ အျခား attachment မ်ား မပါသည့္ email ေျမာက္မ်ားစြာကို data သံုးစြဲမႈ အနည္းငယ္ျဖင့္ ေပးပို႔ႏိုင္သည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္ email အေစာင္ေရ ၅,၀၀၀ ေပးပို႔သည့္အခါ data 100MB သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း attachment ပါသည့္ email ႏွင့္ attachment မပါသည့္ email တို႔၏ data သံုးစြဲမႈ ပမာဏ အလြန္ကြာျခားသည္။ တစ္လလွ်င္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု ပါဝင္သည့္ email အေစာင္ေရ ၅,၀၀၀ ကို ေပးပို႔သည့္အခါ data သံုးစြဲမႈ 2GB က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။

Web browsing

Email ေပးပို႔ျခင္း ကဲ့သို႔ပင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳျခင္းသည္လည္း စမတ္ဖုန္းတိုင္းတြင္ လိုအပ္သည့္ feature တစ္ခု ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူ အေနျဖင့္ လည္ပတ္ ၾကည့္႐ႈသည့္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာ (webpage) မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး data သံုးစြဲမႈ ကြာျခားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ (website) တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုက မတူညီေသာေၾကာင့္ multimedia feature အမ်ားအျပား ပါဝင္ေသာ page မ်ားကို လည္ပတ္ အသံုးျပဳသည့္အခါ data ပိုမို ကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္။ Multimedia feature အနည္းငယ္သာ ပါဝင္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္အခါ တစ္လလွ်င္ 100MB သာ ကုန္က်ႏိုင္သည္။ Data-heavy ဆိုက္မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္အခါ 1GB အထိ ကုန္က်ႏိုင္သည္။

Social Media

Twitter ႏွင့္ Facebook ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေရး မီဒီယာမ်ားသည္လည္း data သံုးစြဲမႈျမင့္မားေစသည္။ အဆိုပါ လူမႈေရး ကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ ဓာတ္ပံု အမ်ားအျပားကို မတင္ဘဲ အသံုးျပဳပါက တစ္လလွ်င္ data သံုးစြဲမႈ 100MB သာရိွႏိုင္သည္။ Facebook တြင္ တစ္ေန႔ကို ဓာတ္ပံု ၁၀ ပံုတင္ပါက တစ္လလွ်င္ data သံုးစြဲမႈ 400MB ခန္႔ရိွႏိုင္သည္။

Downloading Apps/Games/Songs

Download ျပဳလုပ္ျခင္းသည္လည္း data သံုးစြဲမႈ ျမင့္မားေစသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ ကို ေန႔စဥ္ download ျပဳလုပ္သူသည္ data သံုးစြဲမႈ တစ္လလွ်င္ 100MB အထိ ရိွႏိုင္သည္။ App မ်ားကို download ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ app မ်ားကို update ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ data သံုးစြဲမႈႏႈန္းကို မ်ားျပားေစ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ app download ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ update ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို Wi-Fi ေပၚတြင္သာ ျပဳလုပ္ သင့္သည္။

Viber

Viber ျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈသည္ တစ္မိနစ္လွ်င္ 240KB ဝန္းက်င္သာရိွသည္။ တစ္နာရီ ေခၚဆိုရာတြင္ 14MB ဝန္းက်င္သာရိွသည္။ Viber ျဖင့္ message ေပးပို႔ရာတြင္ အဂၤလိပ္အကၡရာစာလံုး ၅၀၀ လွ်င္ 828bytes ရိွသည္။ 1KB သည္ meesage အတို ၅ ေစာင္ ေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ ညီမွ်သည္။ Viber app ကို background တြင္ ဖြင့္ထားသည့္အခါ data သံုးစြဲမႈ အနည္းငယ္သာရိွသည္။

Streaming Audio

သီခ်င္းမ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ နားဆင္ျခင္းသည္လည္း data သံုးစြဲမႈ ပမာဏကို ျမင့္မားေစသည္။ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း အင္တာနက္ေပၚမွ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းကို ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ပါက တစ္လလွ်င္ data 6GB ေက်ာ္အထိ ကုန္က်ႏိုင္သည္။ တစ္ေန႔ကို ပွ်မ္းမွ် တစ္နာရီ နားေထာင္ပါက တစ္လလွ်င္ 1GB နီးပါး က်သင့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အြန္လိုင္းေပၚမွ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းကို Wi-Fi ျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ သင့္သည္။

Streaming Video

အင္တာနက္ေပၚတြင္ ဗီဒီယို ၾကည့္႐ႈျခင္းသည္လည္း data သံုးစြဲမႈ ျမင့္မားေစသည္။ Netflix တြင္ မိနစ္ ၃၀ စာ တီဗီအစီအစဥ္ကို ေန႔စဥ္ ၾကည့္႐ႈပါက တစ္လလွ်င္ data 2GB နီးပါး ကုန္က်ႏိုင္သည္။ ေန႔စဥ္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား တစ္ကားစီ ၾကည့္႐ႈပါက တစ္လလွ်င္ 5GB အထိ ကုန္က်ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပမာဏမ်ားျပားသည့္ data plan ကို မဝယ္ယူထားပါက အြန္လိုင္းေပၚမွ ဗီဒီယိုၾကည့္႐ႈျခင္းကိုလည္း အြန္လိုင္းေပၚမွ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းကဲ့သို႔ပင္ Wi-Fi ျဖင့္သာ ျပဳလုပ္သင့္သည္။

Ref: DigitalTrends

♪ ဓါတ္ပံုကိုခဲျခစ္ပန္းခ်ီ အျဖစ္ဖန္တီးေပးမယ့္ - XnSketch Pro v1.43 APK (8-Aug) ♫


ဓါတ္ပံုေတြကို ခဲျခစ္ပန္းခ်ီ ေျပာင္းခ်င္သူမ်ားအတြက္  XnSketch Pro v1.43 APK ေနာက္ဆံုးထြက္ Version ကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။ ဒီေကာင္ေလးနဲ႕ ခဲျခစ္ပန္းခ်ီ ဖန္တီးမယ္ဆိုရင္ အျပင္မွာဆြဲတဲ႕ ခဲျခစ္ပန္းခ်ီ အတိုင္းကို ေတာ္ေတာ္ေလးကိုတူပါတယ္ဗ်ာ။ အျဖဴအမည္းနဲ႕ ခဲျခစ္ပန္းခ်ီ ဖန္တီးႏုိင္သလိုဘဲ ၊ မိမိႏွစ္သက္ တဲ့အေရာင္နဲ႕ ခဲျခစ္ပန္းခ်ီ ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕စိတ္ကူးနဲ႕ ဖန္တီးမႈအားေကာင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေတာ္ေလးေကာင္းတဲ႕ပန္းခ်ီတစ္ခ်က္ ထြက္လာမွာပါ။ နမူနာအေနနဲ႕ေအာက္မွာ Screen Shoot ေတြကို ျပ ထားေပးပါတယ္ဗ်ာ။ Android OS 2.2 ႏွင့္အထက္ဖုန္းမ်ားမွာအသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။ ေအာက္ကပံုက ကၽြန္ေတာ္ကလိထားတဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ Graffiti ေပါ့ဗ်ာ။  ဟားဟားဟားဟားဟား

 

 
 
 

**  Step-1.ေအာက္က Download Button ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ
**  Step-2. "5sec". ေလာက္ေစာင္႕ေပးပါ။

**  Step-3. "  << SKIP AD >>   ".ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
**  Step-4. Download Link က်လာပါလိမ္႕မယ္။
**  အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။

No Need Messenger App for Android


 
Android
ေတအတြက္ Messenger သံုးေနရလို႔ ေလးေနပါတယ္ မသံုးခ်င္လို႕ version
ေအာက္ျပန္ဆင္းေနရပါတယ္ ဆိုတဲ႕သူေတအတြက္ tweak apk ေလး တခု ဖန္တီး လိုက္တာပါ
install လုပ္ထားယံုပါပဲ open မပါပါဘူး done လုပ္ပီးတာနဲ႕ Messenger
မလိုပဲ facebook apk မွာ chat လို႔ရပါပီ version ေျပာင္းစရာလည္း မလိုပါ
တကယ္က မထူးဆန္းတဲ႕ apk ေလးပါ စဥ္းစားမိတာတခုပါပဲ မရွင္းျပေနေတာ့ပါဘူး install မလုပ္ခင္ messenger ကို ျဖဳတ္ထားပါ
http://adf.ly/r3DOB
 Credit - Htoo Phyoe

♪ Sound Effect ေပါင္းမ်ားစြာပါ၀င္တဲ့ - Equalizer mp3 Player Volume IAP Unlocked v1.0.1 APK ♫


သီခ်င္းနားေထာင္တာ၀ါသနာပါသူမ်ားအတြက္ Sound Effect ေပါင္းမ်ားစြာကိုစိတ္ၾကိဳက္ ခ်ိန္ညွိ ႏိုင္တဲ့ Android Player ေလးတစ္ခုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။ Equalizer ဆိုတဲ့အတိုင္းပါဘဲ မိမိနားေထာင္တဲ့ သီခ်င္း နဲ႕လိုက္ဖက္ညီမယ့္ Sound Effect 13မ်ိဳးကိုစိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ျပီးနားေထာင္ႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။ Acoustic , Classical , Dance , Electro , Flat , Folk , Hip-Hop , Jazz , Latin , Metal , Pop , R&B , Rock စတဲ့ Sound Effect ေတြျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ ။ ကၽြန္ေတာ္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ထဲကို အျခား Music Player ေတြနဲ႕ယွဥ္ျပီး နားေထာင္ၾကည့္ျပီးပါျပီ။ အခု တင္ေပးထားတဲ့ Equalizer + Pro နဲ႕နားေထာင္ရတဲ့ သီခ်င္းအသံကပိုျပီး အရသာရွိပါတယ္ဗ်ာ။ Android OS 2.3.3 ႏွင့္အထက္ဖုန္းမ်ားမွာ အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါ တယ္ဗ်ာ။

Equalizer + Pro (Music Player) - screenshot      Equalizer + Pro (Music Player) - screenshot

Equalizer + Pro (Music Player) - screenshot      Equalizer + Pro (Music Player) - screenshot

Equalizer + Pro (Music Player) - screenshot    

**  Step-1.ေအာက္က Download Button ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ
**  Step-2. "5sec". ေလာက္ေစာင္႕ေပးပါ။

**  Step-3. "  << SKIP AD >>   ".ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
**  Step-4. Download Link က်လာပါလိမ္႕မယ္။
**  အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။

asus zenfone 5 model T00J android 4.3 ေတြကို cwm recovery ထည့္ၾကည့္ရေအာင္


asus zenfone 5  model T00J android 4.3 ကို CWM recovery ထည့္ၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။ နည္းလမ္းေလးကေတာ့ရထားတာၾကာပါျပီ စမ္းစရာဖုန္းမရွိတာကတစ္ေၾကာင္း ဖုန္းရလာျပန္ေတာ့လဲ သူမ်ားဖုန္းပ်က္မွာစိုးတာတစ္ေၾကာင္း နဲ႔ မလုပ္ျဖစ္တာ ခုေတာ့ ဖုန္းပိုင္ရွင္ကလည္း ခြင့္ျပဳ လိုက္တာရယ္ ေအာက္ကေန မီးထိုးေပးမဲ့ ကိုဝင္းကမာၻေက်ာ္ ရွိတာေၾကာင့္ လုပ္ျဖစ္သြားတဲ့ နည္းလမ္းေလးျဖစ္ပါတယ္။
ပထမဆံုး CWM recovery nstall လုပ္မဲ့ zenfone 5 မွာ root ရွိထားဖို႔လိုပါတယ္။ root လုပ္ရတာလဲလြယ္ပါတယ္။ Apk ေလးဖုန္းထဲ install လုပ္ျပီး root လိုက္ရံုပါပဲ root လုပ္နည္းေလးကိုေတာ့ ဒီေနရာေလး မွာသြားၾကည့္ျပီးလုပ္လိုက္ပါ။ root လုပ္လို႔ အစင္ေျပျပီဆိုရင္ ေအာက္က zenfone_5_cwm_installer.rar
ဖိုင္ေလးကို ယူလိုက္ပါ။ 
ျပီးရင္ ဖုန္းထဲမွာ developer option ေဖာ္ဖို႔အတြက္ setting / About / Software infomation / Buld number ေနရာေလးကို ေလးငါးခ်က္ေလာက္ေတာက္လိုက္ရင္ You are now a developer ဆိုတဲ့စာေလး ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ developer option ထဲကိုဝင္ျပီး USB debugging ေဘးကအကြက္ေလးထဲမွာ အမွန္ျခစ္ေပလိုက္ပါ။ ျပီးရင္
 ဖုန္းကို PC နဲ႔ ခ်ိတ္လိုက္ပါ။ေအာက္ကပံုမွာလို PC မွာ driver ေတြ install လုပ္ေနပါလိမ့္မယ္


download ဆြဲလို႔ရလာတဲ့ rar ဖိုင္ထဲက Window Batch File ေလးကို click နွစ္ခ်က္နွိပ္လိုက္ပါ။
 
 ဖုန္း reboot က်ျပီးျပန္တက္လာရင္ Volume Down ခလုပ္ကို( ေတာက္ေတာက္ေတာက္ေတာက္ ) ေလးနွိပ္ေပထားျပီးခဏေနရင္ CWM recovery ေလးတက္လာပါျပီဗ်ာ ကဲပံုျပင္ေလးကေတာ့ ဒါပါပဲ။
အစင္ေျပၾကမယ္ထင္ပါတယ္။
ဒါေလးကကၽြန္ေတာ္စမ္းလို႔ရထားတဲ့ video ပါ။
 
http://htwenaingwin.blogspot.com/